Stenslipning hos JSS Jämtlands skidservice
Nästa inlämningsdatum senast 16 okt 2022

 

Skidslipning i samarbete med Jämtlands skidservice JSS som är en av de ledande på skidslipning i Sverige  www.skidslipning.se

Kontakta Dag “Dagge” Svensson på FIXY för inlämning av skidor

mail dag@fixy.se
mobil 070-471 89 90

Inlämning Billingsforsvägen 6 Stureby Enskede

Pris

595 kr/par för transport tor JSS i Östersund, stenslipning och hotbox
795 kr/par som ovan inkl mättning
995 kr/par som allt ovan inkl tävlingsvallning / slitstark vallning

Betalas till Fixy

Skidorna skall vara väl rengjorda på hela belagsytan, dvs både på glidytor och fästvallazonen samt på skidornas sidor och ovansida.

Rengöring kan köpas till för 150 kr per skidpar från FIXY.
Skidorna skall också vara märkta med namn. Vid inlämningen skall det bifogas en lapp med namn, fullständig adress, telefonnummer. OBS! Ange även vilken typ slipning som önskas enligt nedan, eller ange vilket före som skidan avser användas i, t ex “Varmföre”, “Universalföre” eller “Kallföre”.
Kontakta gärna oss på info@skibike.se i det fall det önskas kompletterande vallningstjänster efter stenslipningen.
Skate skidor:

LC015 Kallstruktur grön -10 -20
PL011 Kallstruktur -5  -15
T1 Universal kryssstruktur finkornig snö 0  -7
PL02 Universalstruktur grovkornig snö även transparent 0  -7
T1 Varmstruktur vid transparanta belag

03SS Varmstruktur special som även tål lite påfruset

LL04 Varmstruktur blötsnö

 

Klassiska skidor:

PL011 Kallstruktur -5  -15
LC019 Kallstruktur rak special
T1 Universal kryssstruktur finkornig snö svarta belag. Bra på långlopp 0  -7
T1-2 Universalstruktur klisterskidor grovkornig snö +5  -7  Typisk Vasalopp
T1 Varmstruktur vid transparanta belag
03SS Varmstruktur special som även tål lite påfruset

LJ03 Varmstruktur Blötsnö