Vallningsinstruktion Innovax
Strö ett lager innovax på skidornas glidytor. Smält in vallan med vallajärn ca 160 grader. Varmsickla första lagret. Strö ytterligare ett lager på glidytorna. Låt skidan kallna så vallan härdar ordentligt. Sickla det andra lagret noggrant Borsta ur med tagel och sedan nylon

Om man prioriterar högsta fart. Tex vid tävling kan man borsta ordentligt även med fin stålborste för att öppna strukturen ordentligt.

Om man däremot prioriterar största möjliga hållbarhet är man försiktig med stålborsten. Vallan kan då hålla uppemot 20-30 mil. Då borstar man mellan varven skidan med tagel och nylon. Elof hävdar att skidan brukar gå som allra bäst efter en eller två urborstningar

Utvärdering Innovax Beta och Extreme glidvalla december 2023

Såsom hjälp-testare för Fixy avseende Innovax glidvallor i form av Beta och Extreme har jag i Nordannäldens fina längdspår – som alltid håller hög klass – utfört tester under 2 månaders tid. Jag törs nu därför ge mig på en liten utvärdering. Det är dock inte någon vetenskaplig utvärdering utan bygger på egen upplevelse och känsla efter ca 50 mils testande samt tidigare mångårig erfarenhet av Innovax.

Jag har under 25 års tid – förutom andra märken – använt Innovax glidvallor såväl till alpint som längd och vallat åt flera tävlings-såkare. Därför hade jag redan innan test-periodens början god kännedom om Innovax-vallornas egenskaper. Sålunda bygger denna utvärdering förutom nu aktuell testperiod på många års erfarenheter. 

Ett av syftena från början var bl a att se om resultatet blir bättre om man innan påläggning av Innovax pulvervallor först grundar med hårt paraffin. Dessutom en jämförelse gentemot andra valla-fabrikat – vilka jag dock ej namnger.

Förutsättningarna gällande snöförhållanden under denna testperiod har nästan enbart handlat om kall finkornig nysnö, med som längst en veckas uppehåll innan det fallit mer nysnö. Temperaturen har skiftat mellan några minusgrader ner till -20.

Jag har på några skidpar preparerat med Beta och andra Extreme Cold. Anledningen till fler skidpar är att jag valt för dagen lämplig struktur på skidorna. Oftast har jag enbart borstat upp skidorna mellan varje åkning, men vissa gånger lagt på ny valla.

Jag har ej kunnat märka någon egentlig skillnad mellan Beta och Extreme. 

Möjligen – men väldigt svårt avgöra – har jag fått bekräftat vad tillverkaren själv uppger, nämligen att Extreme vissa gånger i hög fart kan upplevas ge bättre släpp. 

Jag har inte upplevt att skidorna gått bättre de gånger jag grundat med kallt paraffin, vill nästan påstå motsatsen, att det funkar bäst att på väl rengjorda skidor först lägga på ett lager Beta eller Extreme, varmsickla, låta skidan vila ett tag, därefter nytt lager valla med tillhörande ordentlig borstning!

Jag har några gånger tidigare genom åren ibland toppat såväl Beta som Extreme med andra toppningsvallor, men aldrig upplevt någon förbättring i glidet, varken på kortare eller längre distans. Därför har jag slutat med detta – åtminstone gällande Innovax. Tror inte heller man ska blanda olika fabrikat allt för mycket. 

I jämförelse med andra fabrikat vill jag inte påstå att Innovax Beta och Extreme är bättre eller sämre än andra märken. Jag törs dock påstå att dessa vallor i vart fall väl så bra kan mäta sig med andra betydligt dyrare.

 

Sammanfattningsvis har jag fått bekräftat – vad jag i o f s tidigare erfarit – att Innovax produkter fungerar väldigt bra och dessutom är mycket prisvärda. Tycker mig även fått bekräftat vad tillverkaren uppgett om vallorna. 

En annan betydande fördel med Beta och Extreme är enkelheten, två lager med samma valla utan ytterligare toppning eller annan behandling, bara ordentlig borstning. Dessutom har jag upplevt lång hållbarhet, har åkt upp till 20 mil utan annan åtgärd än borsta upp skidorna, detta utan att glidet försämrats gentemot skidorna jag kontinuerligt lagt på ny valla. 

Jag har genom åren lite då och då vid träning testat hel del andra fabrikat, men när det väl dragit ihop sig till tävling har jag ändå oftast av trygghets-skäl valt lägga på Innovax. Huruvida detta varit fördelaktigt eller inte låter jag vara osagt. 

Återkommer med ny utvärdering under våren efter att vallorna testats under varmare förhållanden och mer omvandlad snö.

Kjell Jonsson

 

TEST
Vålådalen 19 okt 2023: Vackert väder. Klar torr luft. På morgonen ca -6 och mitt på dagen ca +/- 0. Grov konstsnö.

Testskidor vallade enligt följande:
Par 1  Enbart Innovax beta direkt på rent belag
Par 2  Grundat med Skigo mättningsvalla WCR.  Ytskikt Innovax
Par 3  Skigo lila för konstsnö -1 – -9
Par 4  Grundat med Skigo lila. Toppskikt Innovax
På morgonen vid -6  gled par 1 och par 4 något snabbare än par 3. Par 2 gled sämst.
Mitt på dagen vid +/- 0  gled par 3 bäst. Något som var förväntat i konstsnön vid nollan
Vålådalen 20 okt 2023: Lite blåsigare väder.  Hyfsat klar torr luft. På morgonen ca -5
Testskidor vallade enligt följande:
Par 1  Enbart Innovax beta direkt på rent belag
Par 2  Grundat med Skigo mättningsvalla WCR.  Ytskikt Innovax
Upplevelsen var att Par 1 med enbart Innovax beta direkt på rent belag gled bättre än skidorna som var mättade.

Summering: Tendens efter detta test att Innovax direkt på belaget glider bättre än skida som först är mättade med mättningsvalla.
Vi beslöt att i vinter på basis av detta test göra ett långtidstest av Innovax beta där ena paret har Innovax direkt på belaget och det andra paret är mättade innan toppskikt med Innovax