Glidtester Innovax
Vålådalen 19 okt 2023: Vackert väder. Klar torr luft. På morgonen ca -6 och mitt på dagen ca +/- 0. Grov konstsnö.
Testskidor vallade enligt följande:
Par 1  Enbart Innovax beta direkt på rent belag
Par 2  Grundat med Skigo mättningsvalla WCR.  Ytskikt Innovax
Par 3  Skigo lila för konstsnö -1 – -9
Par 4  Grundat med Skigo lila. Toppskikt Innovax
På morgonen vid -6  gled par 1 och par 4 något snabbare än par 3. Par 2 gled sämst.
Mitt på dagen vid +/- 0  gled par 3 bäst. Något som var förväntat i konstsnön vid nollan
Vålådalen 20 okt 2023: Lite blåsigare väder.  Hyfsat klar torr luft. På morgonen ca -5
Testskidor vallade enligt följande:
Par 1  Enbart Innovax beta direkt på rent belag
Par 2  Grundat med Skigo mättningsvalla WCR.  Ytskikt Innovax
Upplevelsen var att Par 1 med enbart Innovax beta direkt på rent belag gled bättre än skidorna som var mättade.

Summering: Tendens efter detta test att Innovax direkt på belaget glider bättre än skida som först är mättade med mättningsvalla.
Vi beslöt att i vinter på basis av detta test göra ett långtidstest av Innovax beta där ena paret har Innovax direkt på belaget och det andra paret är mättade innan toppskikt med Innovax