Stenslipning hos JSS Jämtlands skidservice
Nästa inlämningsdatum senast 16 nov 2020

 

Ski&Bike Nordic erbjuder stenslipning för längdskidor i samarbete med FIXY och Jämtlands Skidservice (JSS) www.skidslipning.se, som är en av de marknadsledande i Sverige.

Kontakta Dag “Dagge” Svensson på FIXY för inlämning av skidor

mail dag@fixy.se
mobil 070-471 89 90

Inlämning Billingsforsvägen 6 Stureby Enskede

Pris

595 kr/par för transport tor JSS i Östersund, stenslipning och hotbox
Betalas till Fixy

Skidorna skall vara väl rengjorda på hela belagsytan, dvs både på glidytor och fästvallazonen samt på skidornas sidor och ovansida.

Rengöring kan köpas till för 150 kr per skidpar från FIXY.
Skidorna skall också vara märkta med namn. Vid inlämningen skall det bifogas en lapp med namn, fullständig adress, telefonnummer. OBS! Ange även vilken typ slipning som önskas enligt nedan, eller ange vilket före som skidan avser användas i, t ex “Varmföre”, “Universalföre” eller “Kallföre”.
Kontakta gärna oss på info@skibike.se i det fall det önskas kompletterande vallningstjänster efter stenslipningen.
Skate skidor:
PL011 Kallstruktur -5 -15
PL02 Medium 0 – 5 även transparent
LL01 Kallstruktur -5 -15
LL04 Varm
T1 Allround struktur.

Klassiska skidor:
T1-2 Medium
LJ01 Kall -5 /-15
LJ02 Medium 0 /-10
LJ03 Varm